Công thức tính SVI

admin Chưa phân loại, Công thức tính, Tài liệu

Tính chỉ số thể tích bùn (SVI) và ứng dụng của nó Chỉ số thể tích bùn hoặc SVI (Sludge Volume Index) của một quy trình bùn hoạt tính hay được sử dụng để đo đặc tính của bùn lắng (tính bằng milliliters trên gram) của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn hoạt tính. Chỉ số SVI là thể …

Công thức tính HRT

admin Công thức tính, Tài liệu

HRT (Hydraulic retention time) Thời gian lưu nước hoặc HRT của một bể hiếu khí là lượng thời gian tính bằng giờ của nước thải chảy vào bể hiếu khí. Thay đổi thời gian lưu nước có khả năng làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh học. Ví dụ như, việc làm giảm thời gian lưu gây bất lợi cho …

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP

admin Kiến thức môi trường

– Giáo trình cấp thoát nước đô thị (NXB Hà Nội 2005)- Hoàng Đình Thu
– Giáo trình cấp thoát nướC (NXB Xây dựng 2010) – Nguyễn Thống
– Cấp thoát nước (NXB Khoa học kỹ thuật 2012) – Trần Hiếu Nhuệ