Công thức tính HRT

admin Công thức tính, Tài liệu

HRT (Hydraulic retention time) Thời gian lưu nước hoặc HRT của một bể hiếu khí là lượng thời gian tính bằng giờ của nước thải chảy vào bể hiếu khí. Thay đổi thời gian lưu nước có khả năng làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh học. Ví dụ như, việc làm giảm thời gian lưu gây bất lợi cho …

KIỂM SOÁT HIỆN TƯỢNG BÙN KHÓ LẮNG

admin Chia sẻ kinh nghiệm, Tài liệu

Kiểm soát hiện tượng bùn khó lắng Cũng do tính chất ít biến động của môi trường phản ứng: cơ chất, chất dinh dưỡng cho vi sinh vật thường rất thấp (để phù hợp với tiêu chuẩn thải) nên dễ xuất hiện hiện tượng bùn khó lắng (bulking) do sự phát triển quá mức của vi khuẩn dạng sợi. Để …

CÔNG NGHỆ FBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

admin Chia sẻ kinh nghiệm, Tài liệu

           1. Giới thiệu sơ bộ về FBR: Công nghệ FBR (Fixed Bed Reactor) là một công nghệ được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cũng như một số chất vô cơ như H2S, sunfit, ammonia, nitơ… Dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật …

Hóa chất khử trùng Chlorine 70% – Calcium Hypochloride

admin Chia sẻ kinh nghiệm, Tài liệu

Chlorine 70% – Calcium Hypochloride 1. Công thức hóa: Ca(OCl)2 – Clorin là một chất hóa học có tác dụng oxy hóa mạnh và sát khuẩn vì thế clorin được sử dụng trong tẩy trắng và khử trùng nước. Chlorine được dùng phổ biến trong thủy sản,dệt nhuộm, xử lý nước cấp và nước thải, nước bể bơi 2. Thành phần: …

Nguyên nhân và cách khắc phục một số chỉ tiêu trong Nước thải

admin Chia sẻ kinh nghiệm, Tài liệu

AMONI TRONG NƯỚC THẢI VƯỢT TIÊU CHUẨN, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC? Quá trình chuyển hóa Amoni trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được thực hiện tại bể sinh học hiếu khí: + Sản phẩm: NO2– và NO3– ( Quá trình Nitrat hóa) + Vi khuẩn tham gia quá trình Nitrat hóa: Notrosomonas & Nitrobacter (Quá trình …

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP

admin Giáo trình môi trường

Giáo trình cấp thoát nước đô thị (NXB Hà Nội 2005)- Hoàng Đình Thu Giáo trình Cấp thoát nước (NXB Xây dựng 2010)- Nguyễn Thống Cấp thoát nước (NXB Khoa học kỹ thuật 2012)- Trần Hiếu Nhuệ

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

admin Giáo trình môi trường, Tài liệu

Giáo trình công nghệ XLNT bằng biện pháp sinh học-PGS.TS.Lương Đức Phẩm Giáo trình công nghệ xử lý nước thải Đô thị (NXB Xây dựng 2010) Giáo trình công nghệ XLNT (NXB Đại học Quốc gia 2012) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải – Trần Văn Nhân & Ngô Thi Nga Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước …