Tìm hiểu về bùn hoạt tính trong nước thải

admin Kiến thức môi trường, Tài liệu

Bùn hoạt tính là nơi mà các vi sinh vật trong nước thải bám vào các chất lơ lửng trong đó để cư trú, sinh sản, phát triển. Các vi sinh vật này sử dụng nguồn chất hữu cơ trong nước làm thức ăn đồng thời phân hủy chất hữu cơ làm tăng sinh khối và dần dần tạo thành các bông bùn gọi là bùn hoạt tính.

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP

admin Kiến thức môi trường

– Giáo trình cấp thoát nước đô thị (NXB Hà Nội 2005)- Hoàng Đình Thu
– Giáo trình cấp thoát nướC (NXB Xây dựng 2010) – Nguyễn Thống
– Cấp thoát nước (NXB Khoa học kỹ thuật 2012) – Trần Hiếu Nhuệ