Chính sách chất lượng

Công ty Kỹ Thuật Môi Trường Trần-Đông A nhận thức rõ:

  • Các sản phẩm và dịch vụ ngành môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, góp phần cải tạo môi trường sống và làm việc của cộng đồng.
  • Giảm thiểu và triệt tiêu sự ô nhiễm môi trường tạo ra trong quá trình kinh doanh sản xuất, và ảnh hưởng của nó đối với chất lượng của nhiều sản phẩm khác.

Chính sách chất lượng của Trần-Đông A

        1- Trở thành một trong những nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xử lý môi trường tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của cộng đồng và doanh nghiệp, đáp ứng xu thế hội nhập, cạnh tranh trong nước và quốc tế. Đảm bảo thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực môi trường.

        2- Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành môi trường chất lượng cao với giá cả phù hợp. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là trách nhiệm cao nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của Trần-Đông A trên thị trường trong nước và nước ngoài.

        3- Luôn quan hệ chặt chẽ với khách hàng để lắng nghe và hợp tác, đảm bảo cung cấp những công trình xử lý đạt kết quả tốt nhất. Luôn mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chính sách, cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả kinh tế dự án và chất lượng công trình với chi phí hợp lí, nhằm góp phần bảo vệ Môi trường – Cộng đồng – Xã hội một cách thiết thực.

        4- Cam kết nghiêm túc thực thi công tác tư vấn đầy đủ, chính xác, đúng quy định của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng tôi có trách nhiệm đề xuất các giải pháp hạn chế, khắc phục và kiểm soát tác động xấu đến môi trường, xuất phát từ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cùng đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội, bảo vệ môi trường trong sạch. Chúng tôi luôn nhận thức rõ các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với doanh nghiệp và cộng đồng chung quanh.

        5- Tạo mọi điều kiện nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty Trần-Đông A, nhằm giúp họ phát huy tối đa khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, yêu cầu của khách hàng, trách nhiệm đối với doanh nghiệp và cộng đồng, hướng đến sự phát triển liên tục và bền vững của công ty, cũng như của khách hàng.

        6- Khẳng định việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng – môi trường Environment Manager System (EMS), nhằm nâng cao tính hiệu lực của hệ thống.

Tất cả các tiêu chí trên được Công ty Kỹ Thuật Môi Trường Trần-Đông A đặt ra, nhằm phấn đấu xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp hoạt động vì Môi trường – Cộng đồng – Xã hội.