Hình ảnh thi công HTXLNT

admin Chức năng, Xử lý nước thải

Một số hình ảnh trong suốt quá trình thi công, mô tả sơ lược công trình lắp đặt, phục vụ cho công tác xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Lắp đặt bơm chìm nước thải

 

Lắp đặt hệ thống châm hóa chất khử trùng

 

Chi tiết lắp đặt đĩa thổi khí tinh

 

Lắp đặt máy thổi khí trong nhà điều hành

 

Lắp đặt tủ điện trong nhà điều hành

 

Lắp đặt bơm định lượng

 

Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng