Gấp rút hoàn thành đúng tiến độ thi công – HTXL bùn khoáng

admin Bản tin, Trần-Đông A

Anh em Trần-Đông A vẫn đang gấp rút nhập toàn bộ vật tư về công trình để tiến hành thi công kịp tiến độ.

Các thiết bị trao đổi nhiệt đang được đưa lên các bệ móng trên sàn bể xử lý bùn