Hệ thống cấp bùn khoáng được cho là lớn nhất hiện nay.

admin Bản tin, Trần-Đông A

Hàng về rồi. Anh em Trần-Đông A chuẩn bị chiến thôi.

Khu tắm bùn được chia thành các khu vực: bao quanh hồ tắm bùn tập thể là các bồn đá dành cho cá nhân, đặc biệt có một khu dành riêng cho bungalow – VIP. Hệ thống tắm bùn này được mọi người cho là to nhất Việt Nam.