CẢI TẠO – PHỤC HỒI VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

admin Bản tin, Trần-Đông A

Công ty Kỹ Thuật Môi Trường Trần – Đông A đang cải tạo và phục hồi vận hành cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (đại tu thiết bị, nuôi cấy vi sinh) tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort,…
Nhằm chung tay cùng Quý doanh nghiệp khôi phục lại kinh doanh sản xuất sau đại dịch COVID, chúng tôi có các gói hỗ trợ khách hàng với chi phí rất thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng quy định xả thải.
Liên hệ:
Hotline: 0932.655622

www.dongagreen.com.vn