Xích đu nước – Waterfall swing

admin Các hạng mục khác, Chức năng

Waterfall swing là một loại hình xích đu nước đã được phổ biến từ năm 2011. Tuy nhiên, ở Việt Nam loại mô hình xích đu nước vẫn chưa được biết đến nhiều.
Công ty Kỹ thuật môi trường Trần-Đông A nhận thiết kế thi công mô hình xích đu nước. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.