Nước javen là gì? Ứng dụng của nó vào đời sống

admin Xử lý nước cấp

1. Nước javen là gì? Công thức và công dụng của nước javen

Nước javen là gì? Công thức hóa học và các phương trình phản ứng với
Nước javen thường được dùng làm chất khử trùng
  • Nước javen là hỗn hợp các sản phẩm khi sục khí Clo dư vào dung dịch NaOH:
Cl2 + 2NaOH –> NaCl + NaClO + H2O
  • Hỗn hợp dung dịch NaCl và NaClO chính là nước Javen.

2. Thế tại sao nước Javen được dùng làm nước tẩy? 

Nguyên nhân chính ở đây là ở hợp chất NaClO. Chúng ta từng đươc biết axit hipocloro HClO là một axit có tính oxi hóa rất mạnh, NaClO cũng vậy. Trong hợp chất NaClO, Cl có số oxi hóa +1, do vậy nó có khả năng oxi hóa mạnh các chất để trở về số oxi hóa thấp hơn.

3. Tại sao khi sử dụng hỗn hợp này, chúng ta hay nghe mùi xốc?

Trong môi trường axit, NaClO phản ứng theo phương trình:

NaClO + 2HCl –> NaCl + Cl2+ H2O

Khí Cl2 tạo thành có mùi xốc, khi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người khi hít phải.

4. Ứng dụng của nước Javel trong đời sống
Bởi khả năng tẩy trắng của nước javen, người ta thường dùng trong ngành thực phẩm để tẩy trắng bún, bánh, bột,..  Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người và môi trường sống. Người ta đã tìm ra một vài hợp chất có khả năng thay thế như KMnO4,…

© 2017 Tran-Dong A Co., Ltd – Environmental Technology