Đà Nẵng: Dùng nước thải sau xử lý để tưới, rửa đường, PCCC… các dự án ven biển

admin Bản tin, Môi trường

Ngày 27/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký văn bản số 151/TB-UBND thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về vấn đề xả nước thải của các dự án ven biển.

Trước mắt, đối với các dự án ven biển có quy mô lớn (khu nghỉ dưỡng, các resort…), UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả thải ra môi trường.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng mới. Đồng thời đề xuất lộ trình để khuyến khích các dự án đã tồn tại tiến hành xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, cam kết tiến độ hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo để đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo chủ trương nêu trên trước năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Bộ thông tin và truyền thông