Bổ sung vi sinh và dưỡng chất cho HTXLNT Nhà máy Sedo Vinako

admin Bản tin, Trần-Đông A

Đối với loại nước thải sinh hoạt của các nhà máy, với hàm lượng BOD đầu vào thấp, tuy nhiên hàm lượng TN và TP khá cao. Dẫn đến việc nước thải thiếu dưỡng chất cho vi sinh hoạt động ổn định.

Quá trình bổ sung dưỡng chất cho hệ vi sinh ổn định và phát triển là điều cần thiết trong suốt giai đoạn vận hành hệ thống.

Một số hình ảnh trong quá trình bổ sung vi sinh và dưỡng chất

Pha chế men vi sinh

Bổ sung rỉ đường tại bể điều hòa