Luật – Nghị định Chính Phủ

admin Các văn bản pháp luật mới nhất, Luật-NĐ CP

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005 Nghi dinh 18-2015.ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghi-dinh-19-2015_ND-CP Quy định chi tiết …

Các tiêu chuẩn Việt Nam của Bộ xây dựng

admin Bộ QCVN & TCVN về môi trường, Các TCVN của Bộ Xây dựng về cấp thoát nước, Văn bản

TCXDVN 51:2008 – Thoát nước – Mang lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế. Tải tại đây TCVN 33 – 2006 Cap nuoc – Mang luoi duong ong TCXDVN 51-2008 – Thoat nuoc TCXDVN 33:2006 – Cấp nước và mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế. Tải tại đây TCVN 33 – 2006 Cap nuoc …

Máy lọc nước công nghệ NANO

admin Chức năng, Máy lọc nước Nano

Nguồn nước ở Việt Nam đang bị ô nhiễm rất nặng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cả nhà, bạn cần một giải pháp lọc nước tiên tiến, hiện đại. Nano Geyser được mệnh danh là máy lọc nước tốt nhất mọi thời đại. Nano Geyser Ecotar …

Máy lọc nước công nghệ NANO, thương hiệu GEYZER xuất xứ từ Liên Bang Nga.

admin Chưa phân loại

Nguồn nước ở Việt Nam đang bị ô nhiễm rất nặng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cả nhà, bạn cần một giải pháp lọc nước tiên tiến, hiện đại. Geyser-Nano được mệnh danh là máy lọc nước tốt nhất mọi thời đại. Máy lọc nước Geyser-Nano …

Máy lọc nước công nghệ NANO, thương hiệu GEYZER xuất xứ từ Liên Bang Nga.

admin Chưa phân loại

Nguồn nước ở Việt Nam đang bị ô nhiễm rất nặng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cả nhà, bạn cần một giải pháp lọc nước tiên tiến, hiện đại. Geyser-Nano được mệnh danh là máy lọc nước tốt nhất mọi thời đại. Máy lọc nước Geyser-Nano …